• Komplett medence szettek
  • Medence tisztító robotok
  • Hőszivattyúk
www.medencewebshop.hu

Termékek

Medence téliesítő termékek

Gre fémpalástos medencék

Panel medencék

Kompozit és fa szerkezetű medencék

Komplett medence szettek

Medencefedés

Bestway, INTEX

Medencetest felszerelései

Szűrők, szivattyúk

Váltószelepek

Tisztítás, karbantartás

Medence világítás

Medence fűtés

Ellenáramoltató

PVC fittingek

Medence körüli felszerelések

Medencetakarók, tekercselők

Vegyszerek

Vegyszeradagolók

Masszázsmedencék

Tótechnika

Újdonságok

Microdos MP - PRO RX KIT 6 …

Microdos MP - PRO RX KIT 6 l/h - 1bar Ár: 143 000 HUF
Új

Zodiac RV5480 IQ

Zodiac RV5480 IQ Ár: 507 000 HUF
Új

Facebook

Megosztás

Webáruház üzemeltetője

Szolgáltató neve: AquaSkill Kft.
Szolgáltató email címe: info@medencewebshop.hu
Szolgáltató telefonszáma: +36-20 242 4396
Szolgáltató címe: 4034 Debrecen, Nagyecsed utca 9
Illetékes, v. bejegyző cégbíróság megnevezése: HBM. Cégbíróság
Cégjegyzék száma: 09-09-018732
Adószám: 22618966-2-09
Bankszámla szám: 10700141-22470803-51100005
Békéltető testület neve: Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Békéltető testület székhelye: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Békéltető testület elérhetősége: Tel: 52-500-710, 52-500-745
Vitarendezési fórum elérhetősége: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Általános szerződési feltételek

AquaSkill Kft.

Medencewebshop.hu ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem

hozzáférhető, a szerződés megkötését a rendelési adatok bizonyítják), ráutaló

magatartással tett jognyilatkozattal jön létre, nem minősül írásbeli szerződésnek,

magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével,

megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a

megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://www.medencewebshop.hu) és

aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető (és

letölthető, bármikor kinyomtatható) a következő weboldalról:

https://www.medencewebshop.hu/aszf.

Definíciók:

Felhasználó: Bármely természetes, jogi személy, vagy szervezet, aki Szolgáltató

szolgáltatásait igénybe veszi, Szolgáltatóval szerződést köt.

Fogyasztó: Olyan Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti

tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró

személy.

Szolgáltató: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó

természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a

Felhasználó részére szolgáltatást nyújt, aki a Felhasználóval szerződést köt.

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: AquaSkill Kft.

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 4034 Debrecen,

Nagyecsed utca 9.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: medencekultura@gmail.com

A szolgáltató cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: 09-09-018732

A szolgáltató adószáma: 22618966-2-09

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve / engedélyező hatóság és engedély szám (ha

van): Debreceni Törvényszék Cégbírósága

A szolgáltató telefonszáma: +36 30 141 3999

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

ORIENT- WEB Számítástechnikai és Szolgáltató Bt.

3534 Miskolc, Gőz u. 7.

Telefon: +36 20/295 55 90

E-mail: info@honlapom.hu

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF

értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi

szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes

kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a

vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.

rendelet rendelkezéseire. Speciális termékekre a vonatkozó ágazati jogszabályi

rendelkezések az irányadók. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a

felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen ÁSZF 2023. december 7. napjától hatályos és visszavonásig hatályban

marad. A jelen ÁSZF módosításait a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi, illetve a

regisztrált/vagy korábban már vásárló Felhasználókat a változásról e-mailben

értesíti. A módosítások nem érintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz a

módosításoknak nincs visszaható hatálya.

2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely

részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének

tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely

részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató

írásos hozzájárulása nélkül.

2.4. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatóhoz nem köthető, a Szolgáltató

által nem üzemeltetett más weboldalon közzétett termékek adás-vételével

kapcsolatban.

3. REGISZTRÁCIÓ / VÁSÁRLÁS

3.1. A szolgáltatás igénybevétele/megrendelése/előfizetése során megadott valótlan,

vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződést az

arra jogosult fél a bíróság előtt megtámadhatja. Az eredményes megtámadás

(pernyertesség) következtében a szerződés a megkötésének időpontjától

érvénytelenné válik, vagy ha az más szerződést leplez, a felek jogait és

kötelezettségeit a leplezett szerződés alapján kell megítélni.

3.2. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott

adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért

semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltató azonban tájékoztatja a

Felhasználókat, hogy a Felhasználóval történt egyeztetés és egyértelmű

beazonosítás után a tévesen beírt adatokat javíthatja a rendelésben, hogy a

számlázás és kiszállítás ne ütközzön akadályba.

3.3. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a

jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak

felróható okból hozzáférhetővé válik (ha van regisztráció az oldalon).

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK

KÖRE ÉS ÁRAK

4.1. A megjelenített termékek a webáruházból online (bizonyos esetekben

telefonon) rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak

forintban értendők, bruttó árak (tehát tartalmazzák a törvényben előírt 27%-os áfát,

illetve, ha a Szolgáltató áfa mentesen számláz, az árak a fizetendő összegek),

azonban nem tartalmazzák a szállítással, fizetéssel kapcsolatos díjakat. Külön

csomagolási költség -nem kerül felszámításra, kivéve ha a Felhasználó dísz-, vagy

egyéb speciális csomagolást kér.

4.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a

termékekről fotót jelenít meg (ha lehetséges).

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja

Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. Szolgáltató az akciós árak

meghatározásakor jogszerűen jár el, megfelelve a termékek eladási ára és

egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló

4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet szabályainak.

4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a

Webáruház felületére, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os

ár, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem

lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő

visszaigazolást, amelynek ismeretében Felhasználónak joga van nem elfogadni a

módosított ajánlatot. Hibás ár alatt értjük azt az árat, amin a vállalkozónak nincs meg

a szerződéses akarata a szerződés megkötésére. A Polgári Törvénykönyvről szóló

2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és

egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni

a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és

egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk

érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.

5. RENDELÉS MENETE

5.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy

regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

5.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

5.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor

megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

5.4. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt

termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát.

Mennyiség véglegesítéséhez a „+/-” ikonra kattint Felhasználó.

5.5. Felhasználó megadja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek

típusai a következők:

5.5.1. Fizetési módok:

Személyes átvétel: Készpénzben a Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató

által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor: Az áru átvételekor történő fizetés

választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató

által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben.

Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal, vagy

csomagpontra kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a

megrendelés végösszegét a futárnak, vagy a csomagponton teljesítse készpénzben,

vagy bankkártyával a megrendelt termék(ek) átvételekor.

Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e#mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató

bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek)

általa meghatározott módon történő átvételére.

5.5.2. Szállítási költség (bruttó összegek):

0-40 kg-ig 2 900 Ft

40 kg felett 14 900 Ft

5.6. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján

minden költséget tartalmaz. Felhasználó a Ptk. 6:127. §-a alapján késedelem nélkül

köteles meggyőződni arról, hogy a megrendelt termék(ek) minősége és mennyisége

megfelelő-e. A termék(ek) kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti

időszakban.

5.7. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelem” gombra

kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a

megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e#mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

5.8. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm.

rendelet 15.§-a, és egyéb feltételei (pl. 20.§) szerint a megrendeléssel fizetési

kötelezettsége keletkezik.

5.9. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt

minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt

adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának

megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni

kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli

mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát.

Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az

„X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan

lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére. Felhasználónak lehetősége van a

rendelés elküldése után is kérni az esetleges hibák javítását telefonon, vagy e#mailen.

5.10. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást

kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől

számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48

órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy

szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása

akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek,

amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási

felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó

rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely

telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5.11. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás

csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor

jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata

visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés

részleteiről és várható teljesítéséről.

6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS

TELJESÍTÉS

6.1. A megrendelések feldolgozása a beérkezések sorrendjében munkanapokon,

munkaidőben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon

kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta

után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató

ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja

teljesíteni a megrendelését.

6.2. Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított 2-6

munkanapon belül.

6.3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának

átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

6.4. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz

történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa

kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő

átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót

nem az eladó ajánlotta.

6.5. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha

az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

6.6. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető

rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett

volna teljesíteni.

6.7. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a

szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről

Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget

haladéktalanul visszatéríteni, továbbá Szolgáltató köteles biztosítani, hogy a

Felhasználó érvényesítse a hibás teljesítés esetére a jogszabályban biztosított egyéb

jogait.

6.8. Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben a Felhasználó

nem veszi át a szerződésszerűen teljesített megrendelt termék(ek)et (fizetési módtól

függetlenül) szerződésszegést követ el, pontosan a Ptk. 6:156. § (1) bekezdése

szerint késedelembe esik.

Ez azt jelenti, hogy Szolgáltató a megbízás nélküli ügyvitel szabályai alapján –

amennyiben nem jelzi a Fogyasztó az elállási szándékát (és nem tesz nyilatkozatot,

hogy át kívánja-e venni a megrendelt terméke(ke)t) – a termék(ek)hez

kapcsolódó tárolás szokásos költségét és a szállítási költséget (ha van az utánvét

díját) (oda-vissza) is érvényesíti a Felhasználókkal szemben.

Felhívja Szolgáltató a Felhasználók figyelmét, hogy az így keletkezett jogi igényeink

érvényesítése érdekében igénybe veszi ügyvédei segítségét, így a

szerződésszegésből keletkező egyéb (jogi) költségek (akár a fizetési meghagyásos

eljárás díjai) megfizetése is a Felhasználót terheli.

7. ELÁLLÁS JOGA

7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a

fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.

(II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztót indokolás nélküli elállási

jog illeti meg.

A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő

időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek

vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az

első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi

átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Ha a Szolgáltató a jelen tájékoztatásnak nem tesz eleget, a 14 napos elállási határidő

tizenkét hónappal meghosszabbodik. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének

vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12

hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e

tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

7.2. A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű

nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében

meghatározott nyilatkozat-minta útján.

7.3. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap

elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő

harmadik személy a terméket átveszi.

7.4. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja

közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

7.5. A termék visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie, a Szolgáltató

nem vállalta e költség viselését.

7.6. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának

költségén kívül más költség nem terheli.

7.7. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék

esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak

elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére

szabtak.

7.8. A Fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének

teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes

beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás

egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a

pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló

határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

d. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy

higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

e. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően

elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

f. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás

által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a

felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés

teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

g. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a Fogyasztó

kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási

munkálatok elvégzése céljából;

h. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver

példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a

csomagolást felbontotta;

i. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések

kivételével;

j. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

k. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás,

személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez

kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben

meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

l. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a

vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést,

és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul

vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

7.9. Szolgáltató a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul,

de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül

visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget,

ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Ugyanakkor a

Szolgáltatót visszatartási jog illeti meg.

7.10. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal

egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód

igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód

alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.11. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől

való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől

számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató

címen leadni.

7.12. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot

megküldenie 14 napon belül.

7.13. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt

visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek

minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

7.14. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

7.15. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon

többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási

módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

7.16. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta

az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy

azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7.17. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti

Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt nyilatkozat

segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés

alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés

alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. A megrendelt terméket postai úton,

személyesen, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Fogyasztó a

Szolgáltató részére.

7.18. A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének

megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő

értékcsökkenésért felel.

7.19. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló

45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

7.20. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

7.21. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen

Szabályzatban található elérhetőségeken.

7.22. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti Fogyasztónak minősülő

Felhasználókat illeti meg.

7.23. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a

szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

7.24. (Csak akkor alkalmazandó, ha Szolgáltató szolgáltatást is nyújt az értékesítés

mellett.) Ha a Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja a távollévők

között kötött szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig

teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A Fogyasztó

által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás

adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a Fogyasztó bizonyítja,

hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget

a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke

alapján kell kiszámítani.

7.25. Elállási jog gyakorlásának a menete:

7.25.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási

szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

7.25.2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék

kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban

történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, emailen keresztül

történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe.

7.25.3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató

címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított

14 napon belül visszaküldeni, vagy szolgáltató részére átadni. A határidő betartottnak

minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem

kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt

az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

7.25.4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon

többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási

módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés

megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja

elállási jogát.

7.25.5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő

időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy

darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab

kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

8. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

Hibás teljesítés

Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg

a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés

időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e

fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a

Fogyasztó hátrányára tér el.

Több szavatossági jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő

Felhasználókat illeti meg.

Vállalkozásnak minősülő Felhasználó: olyan személy, aki a szakmája, önálló

foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Kellékszavatosság

8.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben

kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

8.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által

választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye

teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a

kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás

arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott

kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban

Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az

ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést

megszüntetni, ha

a) a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de

részben vagy egészben nem végezte el a leszerelést és az újbóli üzembe helyezést,

vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;

b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte

az áru szerződésszerűvé tételét;

c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi

szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

d) a vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből

nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a Fogyasztónak okozott

jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

Ha a Fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi

szerződést, a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

A Fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához

igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a vállalkozás nem

tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos

kötelezettségeinek.

Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt

attól az időponttól kell számítani, amikor a Fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.

A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás

rendelkezésére kell bocsátania.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a vállalkozásnak a saját költségére

kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru

eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a

hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy

kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru

eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az

eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a

Fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó által

ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

A Fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági

joga a vállalkozásnak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező

jognyilatkozattal gyakorolható.

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak

meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére

vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Fogyasztó az adásvételi

szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt

szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Fogyasztótól

nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

Ha a Fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi

szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

a) a Fogyasztónak a vállalkozás költségére vissza kell küldenie a vállalkozásnak az

érintett árut; és

b) a vállalkozásnak haladéktalanul vissza kell térítenie a Fogyasztó részére az érintett

áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését

alátámasztó igazolást átvette.

8.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után

haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon

belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől

számított két éves (vállalkozás vagy használt termékek esetén 1 éves) elévülési

határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. (Lejárati idővel

rendelkező termékek esetében a kellékszavatosság a lejárati idő végéig

érvényesíthető).

Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális

tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő

folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a vállalkozás felel az áru digitális

tartalommal vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba

a) két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru

teljesítésétől számított két éven belül; vagy

b) két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos

szolgáltatás teljes időtartama alatt

következik be vagy válik felismerhetővé.

8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének

(amennyiben a Felhasználó fogyasztónak minősül)?

A teljesítéstől számított 1 éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a

hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket,

illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől

számított 1 év eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a

Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

8.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint –

kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy

kicserélését kérheti.

8.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos

minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott

leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba

hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e

jogosultságát elveszti.

8.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági

igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy

forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény

érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

8.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági

kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége

alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,

vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában

nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és

termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a

kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a

gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás (új tartós fogyasztási cikkek esetén)

8.12. Milyen esetben élhet Fogyasztó a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező

jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra

köteles, ha a felhasználó Fogyasztónak minősül.

8.13. Fogyasztót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1

év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár

esetén 2 év,

c) 250 000 forint eladási ár felett 3 év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az

üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés

napjával kezdődik.

Amennyiben a Fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl

helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk

átadásának napja.

A Fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a Szolgáltató székhelyén,

bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett

javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint

1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog

teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény

teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne,

figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a

szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott

érdeksérelmet; vagy

2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől

elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e

kötelezettségének a (...) nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a

kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Törekedni kell a 15 napra

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó

szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.

29.) NGM rendelet 5. §-a alapján a Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a

kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a

kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a

Fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A

tájékoztatás a Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a

fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

Ha kiderül, hogy nem javítható a termék

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása

során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem

javítható, a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a

fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs

lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat 8 napon belül a Fogyasztó részére

visszatéríteni.

Ha negyedszer is elromlik a termék

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk 3 alkalommal történő kijavítást

követően ismét meghibásodik – ha a Fogyasztó nem igényli a vételár arányos

leszállítását, és a Fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére

kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket 8 napon

belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a Szolgáltató

köteles a vételárat 8 napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha nem sikerül 30 napon belül kijavítani

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétől

számított 30. napig nem kerül sor, – a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a

Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen

elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs

lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő

eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

8.14. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha

bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy

ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve

termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem

érvényesíthet, egyébként viszont Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és

kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8.15. Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható

élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

8.16. Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan

károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből,

túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb,

a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

8.17. Ha a Fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe

helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató

köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a

rendeltetésszerű használatot akadályozza.

9. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ

ELJÁRÁS

(FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

9.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet

rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára nem térhet el.

9.2. A Fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával,

vagy akár csak nyugtával).

9.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót

terhelik (Ptk. 6:166. §).

9.4. A Szolgáltató a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről

jegyzőkönyvet köteles felvenni.

9.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó

rendelkezésére kell bocsátani.

9.6. Ha a Szolgáltató a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének

teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az

igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás

lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a

Fogyasztót.

9.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig

köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

9.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést

legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama

a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a Fogyasztót tájékoztatni köteles a

kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes

hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a Fogyasztó általi átvétel igazolására

alkalmas más módon történik.

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe

venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a

jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

10.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy

érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és

érvényesíthetőségét nem érinti.

10.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja,

a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.

Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli

nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik

szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti

azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy

kikötés szigorú betartásához.

10.4. Szolgáltató és Felhasználó a vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

10.5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik,

karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért

a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató

viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó,

úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a Fogyasztóval szemben a jelen szerződésből

eredő vitás ügyekben az alperes (Fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság

kizárólagosan illetékes.

10.6. Szolgáltató a webshopban található termékekhez való hozzáférés

vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó

állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

10.7. Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz

eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával,

lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a

pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési

eszköz Európai Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

10.8. Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye

vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú

tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről,

valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK

irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302

RENDELET-nek.

11. PANASZKEZELÉS RENDJE

(FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

11.1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a

megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben

Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak

teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél

útján is közölheti.

11.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint

orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali

kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos

álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát

átadja a vásárlónak.

11.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban írásban érdemben

igazolható módon megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt

elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz

másolati példányát 3 évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak

kérésükre bemutatja.

11.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy

békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint (általános alávetési

nyilatkozatot Szolgáltató nem tett):

11.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság

kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi

hatóságként a kormányhivatal jár el: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok

11.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni,

melyek elérhetőségét itt találja:

Békéltető testület neve Békéltető testület székhelye, címe: Illetékességi terület

Budapesti Békéltető Testület

Budapest

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Inzelt Éva VeronikaHonlap cím: https://bekeltet.bkik.hu/

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Budapest

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Pécs

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bércesi Ferenc

Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu

kerelem@baranyabekeltetes.hu

Baranya vármegye,

Somogy vármegye,

Tolna vármegye

Borsod-Abaúj-Zemplén

Vármegyei Békéltető Testület

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek);

501-871 (folyamatban lévő ügyek)

Elnök: Dr. Tulipán Péter

Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye,

Heves vármegye,

Nógrád vármegye

Csongrád-Csanád Vármegyei

Békéltető Testület

Szeged

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Békés vármegye,

Bács-Kiskun vármegye,

Csongrád-Csanád vármegye

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Székesfehérvár

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu

Fejér vármegye,

Komárom-Esztergom vármegye,

Veszprém vármegye

Győr-Moson-Sopron Vármegyei

Békéltető Testület

Győr

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-217

Elnök: Dr. Bagoly Beáta

Honlap cím: https://gymsmkik.hu/bekelteto

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Győr-Moson-Sopron vármegye,

Vas vármegye,

Zala vármegye

Hajdú-Bihar Vármegyei

Békéltető Testület

Debrecen

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye,

Hajdú-Bihar vármegye,

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Budapest

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.

Telefonszáma: +36 1 792 7881

Elnök: Dr. Koncz Pál

Honlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu;

www.panaszrendezes.hu

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Pest vármegye

11.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági

eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a

fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek

eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű,

gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A

békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót

megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltetői testületi eljárásban, egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében

a) kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha

aa) a kérelem megalapozott, és a vállalkozás – a békéltető testületnél vagy a

kamaránál nyilvántartott, illetve kereskedelmi kommunikációjában közölt – a 36/C. §

szerinti általános alávetési nyilatkozatában, az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a

döntés meghozataláig nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve

kötelezőként elismerte, vagy

ab) a vállalkozás alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott és a

fogyasztó érvényesíteni kívánt igénye – sem a kérelemben, sem a kötelezést

tartalmazó határozat meghozatalakor – nem haladja meg a kétszázezer forintot,

vagy

b) ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás

kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el,

illetve ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott.

11.8. Az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon

átnyúló fogyasztói jogvita esetén - az Fgytv. 20. §-ában meghatározott illetékességi

szabályok figyelembevételével - valamennyi vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és

iparkamara által működtetett békéltető testület eljárhat.

11.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési

platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai

Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után

nyújthatja be panaszát a Fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe:

http://ec.europa.eu/odr

11.10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség

terheli. A békéltető testületi eljárást a Szolgáltató igénybe veszi. Ennek keretében

köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson

egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a

vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet

működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési

kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés

lehetőségének felajánlására terjed ki.

11.11. Amennyiben a Fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás

nem vezetett eredményre, úgy a Fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében

lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani,

amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

• az eljáró bíróságot;

• a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;

• az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok

bizonyítékainak előadásával;

• azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége

megállapítható;

• a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek

tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

12. SZERZŐI JOGOK

12.1. Miután a https://www.medencewebshop.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek

minősül, tilos a https://www.medencewebshop.hu weboldalon megjelenő tartalmak

vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz

történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása,

feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül - kivéve a jogi

dokumentumokat, hiszen Felhasználó az ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatót

bárminemű feltétel és korlátozás nélkül is letöltheti, azokat bármely formában

tárolhatja.

12.2. A https://www.medencewebshop.hu weboldalról és annak adatbázisából

bármilyen információt, képi- vagy szövegmegjelenést, tartalmi elemet, a weboldal

megjelenési formáját és jellegét átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott

weboldalra való hivatkozással lehet.

12.3.. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a

domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az

internetes reklámfelületeire.

12.4. Tilos a https://www.medencewebshop.hu weboldal tartalmának, illetve egyes

részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak

tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata,

amellyel a https://www.medencewebshop.hu weboldalon vagy azok bármely része

módosítható vagy indexelhető.

12.5. A https://www.medencewebshop.hu név szerzői jogi védelmet élvez,

felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával

lehetséges.

12.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás

esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft,

illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató

közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő

felhasználóra hárítja.

13. ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:

https://www.medencewebshop.hu/adatvedelem

Debrecen, 2023. december 7.

Elállási nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: AquaSkill Kft. , 4034 Debrecen, Nagyecsed utca 9.

, medencekultura@gmail.com, +36 30 141 3999

Alulírott kijelentem hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi

termék/ek adásvételére:

Megrendelés időpontja /átvétel időpontja:

Fogyasztó(k) neve:

Fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén):

Dátum:

Vásárlási feltételek

Vásárlási feltétel letölthető változata:

Vásárlási feltételek